• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Lembut


Jumlah Rekod: 93,117
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
92941  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1162  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92942  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1163  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92943  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1164  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92944  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1165  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92945  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1166  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92946  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1167  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92947  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1168  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92948  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1169  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92949  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1170  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92950  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1171  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92951  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1172  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92952  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1173  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92953  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1174  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92954  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1175  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92955  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1176  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92956  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1177  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92957  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1178  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92958  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1179  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92959  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1180  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92960  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1181  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara