• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Lembut


Jumlah Rekod: 93,117
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
92961  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1182  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92962  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1183  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92963  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1184  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92964  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1185  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92965  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1186  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92966  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1187  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92967  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1188  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92968  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1189  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92969  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1190  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92970  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1191  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92971  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1192  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
92972  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1193  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
92973  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1194  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
92974  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1195  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
92975  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1196  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92976  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1197  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92977  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1198  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92978  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1199  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92979  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1200  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92980  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1201  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara