• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Lembut


Jumlah Rekod: 93,117
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
92981  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1202  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
92982  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1203  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92983  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1204  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92984  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1205  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92985  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1206  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92986  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1207  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92987  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1208  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92988  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1209  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
92989  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1210  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
92990  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1211  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
92991  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1212  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
92992  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1213  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
92993  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1214  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
92994  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1215  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
92995  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1216  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92996  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1217  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92997  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1218  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92998  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1219  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
92999  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1220  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93000  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1221  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara