• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Lembut


Jumlah Rekod: 93,117
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
93001  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1222  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93002  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1223  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93003  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1224  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93004  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1225  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93005  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1226  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93006  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1227  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93007  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1228  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93008  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1229  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93009  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1230  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93010  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1231  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93011  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1232  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93012  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1233  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93013  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1234  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93014  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1235  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93015  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1236  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93016  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1237  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93017  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1238  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93018  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1239  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93019  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1240  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93020  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1241  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara