• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Lembut


Jumlah Rekod: 93,117
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
93021  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1242  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93022  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1243  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93023  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1244  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93024  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1245  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93025  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1246  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93026  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1247  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93027  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1248  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93028  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1249  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93029  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1250  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93030  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1251  Pokok Buluh    Baik  Taman Lembah Kiara 
93031  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1252  Pokok Buluh    Baik  Taman Lembah Kiara 
93032  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1253  Pokok Buluh    Baik  Taman Lembah Kiara 
93033  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1254  Pokok Buluh    Baik  Taman Lembah Kiara 
93034  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1255  Pokok Buluh    Baik  Taman Lembah Kiara 
93035  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1256  Pokok Buluh    Baik  Taman Lembah Kiara 
93036  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1257  Pokok Buluh    Baik  Taman Lembah Kiara 
93037  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1258  Pokok Buluh    Baik  Taman Lembah Kiara 
93038  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1259  Pokok Buluh    Baik  Taman Lembah Kiara 
93039  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1260  Pokok Buluh    Baik  Taman Lembah Kiara 
93040  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1261  Pokok Buluh    Baik  Taman Lembah Kiara