• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Lembut


Jumlah Rekod: 93,117
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
93061  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1282  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93062  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1283  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93063  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1284  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93064  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1285  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93065  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1286  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93066  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1287  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93067  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1288  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93068  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1289  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93069  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1290  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93070  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1291  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93071  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1292  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93072  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1293  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93073  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1294  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93074  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1295  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93075  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1296  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93076  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1297  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93077  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1298  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93078  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1299  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93079  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1300  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93080  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1301  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara