• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Lembut


Jumlah Rekod: 93,117
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
93081  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1302  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93082  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1303  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93083  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1304  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93084  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1305  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93085  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1306  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93086  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1307  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93087  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1308  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93088  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1309  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93089  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1310  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93090  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1311  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93091  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1312  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93092  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1313  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93093  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1314  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93094  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1315  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93095  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1316  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93096  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1317  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93097  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1318  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93098  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1319  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93099  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1320  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93100  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1321  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara