• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Lembut


Jumlah Rekod: 93,117
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
93101  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1322  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93102  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1323  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93103  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1324  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93104  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1325  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93105  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1326  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93106  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1327  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93107  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1328  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93108  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1329  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93109  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1330  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93110  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1331  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93111  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1332  Pokok Palma    Baik  Taman Lembah Kiara 
93112  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1333  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93113  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1334  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93114  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1335  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93115  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1336  Pokok Renek    Baik  Taman Lembah Kiara 
93116  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1337  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara 
93117  Jabatan Landskap Negara & DBKL  VLK1338  Pokok Ameniti    Baik  Taman Lembah Kiara