• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Sistem eLANDSKAP

Sistem Pengurusan Maklumat Landskap (eLANDSKAP) yang dibangunkan akan dijadikan sebagai satu sistem pengurusan maklumat landskap yang komprehensif dan mudah dicapai, untuk panduan serta rujukan semua pengguna. Ianya akan merupakan satu sistem bersepadu berkenaan pengurusan maklumat landskap secara web based, yang merangkumi kesemua modul perancangan, pembangunan dan pengurusan landskap di seluruh negara.Buletin Semasa

Taman Pilihan

Taburan Pembangunan Projek Landskap di Malaysia

Pembangunan Projek Landakap ini adalah kerjasama Jabatan Landakap Negara dan Pihak Berkuasa Tempatan

eMap JLN